ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2562

วันที่โพสต์: 10 มิ.ย. 2019, 1:44:56

วันที่ 6 มิ.ย. 62 ท่านผู้อำนวยการธีรยุทธ สีเสน นำคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 เพื่อพบปะพูดคุยถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ตลอดจนสภาพปัญหาต่างๆเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนเป็นวันแรก และเป้าหมายของท่านผู้อำนวยการคือการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคนค่ะ