สร้างโรงอาหารหลังใหม่และห้องน้ำใหม่ให้กับนักเรียนบ้านวังตะกู

วันที่โพสต์: 1 ม.ค. 2020, 15:01:49

โรงเรียนบ้านวังตะกูได้ทำการก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ให้กับเด็กนักเรียน

และได้สร้างห้องน้ำเพิ่มอีกเพื่อให้นักเรียนได้สะดวกสบาย