ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะกู

วันที่โพสต์: 1 ม.ค. 2020, 14:46:43

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนบ้านวังตะกูได้ทำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ในภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ปกครองทราบในภาคเรียนที่ 2