พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านวังตะกู

วันที่โพสต์: 15 ก.ย. 2019, 9:14:37

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนบ้านวังตะกูได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

และได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น