กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะกู

วันที่โพสต์: 15 ก.ย. 2019, 9:22:17

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ ธีรยุทธ สีเสน และคณะครูได้นำนักเรียนบ้านวังตะกูไปทัศนศึกษาที่จังหวัด ขอนแก่น ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขากลับได้แวะนำนักเรียนเล่นน้ำที่

สวนน้ำ ช.สันติสุข จังหวัดชัยภูมิบ้านเรา นักเรียนทุกคนได้รับความสนุกสนานอย่างมาก