ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายกลุ่ม UNDERHOME — 29 ก.พ. 2020, 16:34:07

รับมอบคอมพิวเตอร์ — 29 ก.พ. 2020, 16:33:07

กิจกกรม วันมาฆบูชา — 29 ก.พ. 2020, 16:31:29

กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม — 29 ก.พ. 2020, 16:29:25

สอบ การวัดระดับความสามารถด้านการอ่าน (RT) — 29 ก.พ. 2020, 16:23:49

ติว การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 — 29 ก.พ. 2020, 16:21:20

คุณกัลยา น้อยลา มอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านวังตะกู — 29 ก.พ. 2020, 16:15:21

เสี่ยเดชมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวังตะกู — 29 ก.พ. 2020, 16:12:38

โรงเรียนบ้านวังตะกูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู — 29 ก.พ. 2020, 16:10:53

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านวังตะกู — 29 ก.พ. 2020, 16:09:02

ติว O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 — 29 ก.พ. 2020, 16:07:09

กิจกรรมวันคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ — 26 ม.ค. 2020, 9:30:19

การแข่งขัน กีฬาระดับศูนย์ลำน้ำเจียงปีการศึกษา2562 — 1 ม.ค. 2020, 15:16:45

งานถวายราชสดุดีลูกเสือโรงเรียนบ้านวังตะกู — 1 ม.ค. 2020, 15:09:40

สร้างโรงอาหารหลังใหม่และห้องน้ำใหม่ให้กับนักเรียนบ้านวังตะกู — 1 ม.ค. 2020, 15:01:49

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะกู — 1 ม.ค. 2020, 14:46:43

งานเกษียณและงานผ้าป่าโรงเรียน — 18 ก.ย. 2019, 15:48:12

วันแม่แห่งชาติ — 17 ก.ย. 2019, 3:04:05

ทำบุญอาคารหลังใหม่ — 17 ก.ย. 2019, 2:55:39

ลงนามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว,วันภาษาไทย,สัปดาห์วิทยาศาสตร์ — 17 ก.ย. 2019, 2:46:46

การนิเทศบูรณาการ โรงเรียนบ้านวังตะกู — 15 ก.ย. 2019, 9:34:48

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะกู — 15 ก.ย. 2019, 9:22:17

พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านวังตะกู — 15 ก.ย. 2019, 9:14:37

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา2562 — 10 มิ.ย. 2019, 1:44:56

กิจกรรม "โครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ" — 6 มิ.ย. 2019, 3:38:56