สร้างโรงอาหารหลังใหม่และห้องน้ำใหม่ให้กับนักเรียนบ้านวังตะกู

โพสต์1 ม.ค. 2563 07:01โดยโรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนบ้านวังตะกูได้ทำการก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ให้กับเด็กนักเรียน
และได้สร้างห้องน้ำเพิ่มอีกเพื่อให้นักเรียนได้สะดวกสบาย


Comments