ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะกู

โพสต์1 ม.ค. 2563 06:46โดยโรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2563 06:48 ]
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนบ้านวังตะกูได้ทำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ในภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ปกครองทราบในภาคเรียนที่ 2


Comments