พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านวังตะกู

โพสต์15 ก.ย. 2562 02:14โดยโรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1

    ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทางโรงเรียนบ้านวังตะกูได้จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
และได้นำคณะครูและนักเรียนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

Comments