ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

  • กิจกรรม พัฒนาโรงเรียน

  • รูปกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน
    ส่ง 15 ก.ย. 2562 02:29 โดย โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

ทำเนียบบุคลากร

นายธีรยุทธ สีเสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านวังตะกู

    นายเยี่ยม    ทองน้อย

นายธวัชชัย   อาจผักปัง

นางธนวรรณ อุปฮาต


นางแสงหล้า สวัสดิ์ศรี

นางระเบียบ อาจผักปังนางสาวนิตยา แสนสนิทนางสาวรุ่งนภา สมภักดีนางธิดารัตน์ คำอาษา


นางสาวภรณ์ชนก จวบสมบัติ


นางสาวสติพร เพิ่มภูเขียว


นายเอเชีย ทองน้อย


นางสาวพิชชาภา  ยศรุ่งเรือง


นายมนตรี ยศรุ่งเรือง

หน่วยงานทางการศึกษา


ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget