ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การแข่งขัน กีฬาระดับศูนย์ลำน้ำเจียงปีการศึกษา2562 กีฬาระดับศูนย์ฯปีการศึกษา2562 รร.บ้านวังตะกู คว้าชัยชนะมาได้ 3 รางวัล ดังนี้ค่ะ1.วอลเลย์บอลชาย (แชมป์สมัยที่ 2)2. วอลเลย ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2563 07:16 โดย โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานถวายราชสดุดีลูกเสือโรงเรียนบ้านวังตะกู วันที่ 25 พ.ย. 62 โรงเรียนบ้านวังตะกู จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ โดยมีโรงเรียนบ้านหินเหิบซับภูทอง โรงเรียนบ ...
  ส่ง 1 ม.ค. 2563 07:09 โดย โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
 • สร้างโรงอาหารหลังใหม่และห้องน้ำใหม่ให้กับนักเรียนบ้านวังตะกู โรงเรียนบ้านวังตะกูได้ทำการก่อสร้างโรงอาหารหลังใหม่ให้กับเด็กนักเรียนและได้สร้างห้องน้ำเพิ่มอีกเพื่อให้นักเรียนได้สะดวกสบาย
  ส่ง 1 ม.ค. 2563 07:01 โดย โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตะกู วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนบ้านวังตะกูได้ทำการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้ปกครองทราบในภาคเรียนที่ 2
  ส่ง 1 ม.ค. 2563 06:48 โดย โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
 • งานเกษียณและงานผ้าป่าโรงเรียน     ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านวังตะกู ได้จัดงาน มุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการให้กับ ครูเยี่ยม ทองน้อยและในวันท ...
  ส่ง 22 ก.ย. 2562 19:56 โดย โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • กิจกรรม พัฒนาโรงเรียน

 • รูปกิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน
  ส่ง 15 ก.ย. 2562 02:29 โดย โรงเรียนบ้านวังตะกู สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

ทำเนียบบุคลากร

นายธีรยุทธ สีเสน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านวังตะกู

    นายเยี่ยม    ทองน้อย

นายธวัชชัย   อาจผักปัง

นางธนวรรณ อุปฮาต


นางแสงหล้า สวัสดิ์ศรี

นางระเบียบ อาจผักปังนางสาวนิตยา แสนสนิทนางสาวรุ่งนภา สมภักดีนางธิดารัตน์ คำอาษา


นางสาวภรณ์ชนก จวบสมบัติ


นางสาวสติพร เพิ่มภูเขียว


นายเอเชีย ทองน้อย


นางสาวพิชชาภา  ยศรุ่งเรือง


นายมนตรี ยศรุ่งเรือง

หน่วยงานทางการศึกษา